Zasady zwalniania z VAT

Na mocy rozporządzeń z 2011 roku Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług dostosowana została do przepisów podatkowych, dotyczących przede wszystkim zwolnienia z VAT. Tekst nowelizacji zamieszczony został w Dzienniku Ustaw z datą 29 października 2010.

Według regulacji prawnych z 2011 roku towarem są zarówno rzeczy ruchome lub nieruchomości i ich części oraz energia pod każdą postacią. Ujęte w nowej definicji towary podlegają standardowym przepisom ustawy o podatku VAT. W niektórych jednakże przypadkach możliwe jest obniżenie lub całkowite zwolnienie z VATu. Kto zatem może ubiegać się o zniesienie podatku w klasyfikacji produktów lub usług?

Identyfikacja towarów i usług uwzględnia klasyfikacje statystyczne, jednakże tylko w przypadku, kiedy przepisy podatkowe ich dotyczące powołają się na symbole statystyczne. Jeśli chodzi o klasyfikację usług, w pierwszej kolejności zwolnione z VATu będą świadczenia związane z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą czy sportem. Z podatku VAT zostaną zwolnieni także usługodawcy finansowi oraz osoby świadczące usługi w ramach różnego rodzaju organizacji członkowskich.

Obecnie standardowa stawka podatku VAT wynosi 23%, zaś stawka obniżona to 8%. Warto jednak wiedzieć, iż według przepisów PKWiU stawka ryczałtu dla osób świadczących usługi taksówek wynosi zaledwie 4%. Z kolei w przypadku towarów gastronomicznych lub usług świadczonych z tego tytułu obniżona stawka VAT wynosi 7,41%. Obniżeniu stawki lub całkowitemu zwolnieniu z VAT podlegają również usługi dotyczące unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów, utrzymania czystości w budynkach i terenach zielonych oraz świadczenie usług w sektorze rolnictwa.

Nowy sposób zwalniania z podatku VAT zapewnia zatem jednolitość w klasyfikowaniu i łatwość w ewidencjonowaniu wszelkich danych firmy. Co więcej, aktualne przepisy i regulacje pozwalają również na klasyfikację zgodną z międzynarodowymi ustaleniami, respektowanymi przez Unię Europejską. W ten sposób krajowe regulacje będą całkowicie zgodne z klasyfikacjami międzynarodowymi.